سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا
 
 


خداوند سبحان، سه چیز را دوست می دارد :به جا آوردن حقوقش، فروتنی برای خلقش، و نیکوکاری به بندگانش . [رسول خدا صلی الله علیه و آله]

حجاب در کلام شهید

فرازی از وصیت نامه شهید احمد پناهی :

حجاب شما سنگریست آغشته به خون من  که اگر آن راحفظ نکنید

به خون من خیانت کرده اید. . . 

خون شهید،حجاب زنکلمات کلیدی :: شهید، حجاب
:: تعداد بازدید :
نویسنده : راوی
تاریخ : 91/10/28:: 1:2 عصر