سفارش تبلیغ
صبا
 
 


حسد چون کم بود ، تن درست و بى غم بود . [نهج البلاغه]

شهید چمران

شهید چمران

ای خدای بزرگ آن قدربه ما عظمت روح وتقوا عطا کن که همه وجود خودرا با عشق ورغبت قربانی حق کنیم.

خدایا آن چنان تار وپودوجود مارا به عشق وجود خود عجین کن که در وجودت محو شویم.

خدایا مارا از وجود گرداب خودخواهی واز گردباد هوا وهوس نجات ده وبه ما قدرت ایثارعطا کن.

خدایا در این لحظات سخت امتحان نور ایمان را بر قلب ما بتابان ومارا از لغزش نگاه دار.

خدایا مارا قدرت ده که طاغوت خودپرستی را به زیر پا افکنیم وحق حقیقت را فدای منفعت های شخصی نکنیم.

پ ن :‌"دلم برای چمران تنگ شده است"کلمات کلیدی :: شهید، چمران
:: تعداد بازدید :
نویسنده : راوی
تاریخ : 92/3/31:: 9:56 عصر